САЙТ ПСИХОЛОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

 

Гольцевої Тетяни Іванівни практичного психолога

КЗ “ЗСЗШІ “Світанок” ЗОР

Освіта: вища

– у 1990 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім.Осипенка

 Спеціальність: “Викладач педагогіки, психології. Методист з дошкільного виховання”

 – у 2012 році Запорізький національний університет (ЦПО)

Спеціальність:    “Психологія”

Професійне кредо:

Коли я стримую себе, щоб не набридати людям, вони турбуються про себе самі.

Коли я стримую себе, щоб не вказувати людям, вони поводяться правильно.

Якщо я стримую себе, щоб не проповідувати людям, вони самі покращують себе.

Якщо я нічого не нав’язую людям, вони стають самими собою.

 

Мета роботи: В процесі реалізації Концепції Нової української школи спрямувати зусилля на формування у здобувачів освіти таких умінь:

 

  • висловлювати думку усно і письмово;
  • критично мислити;
  • логічно обґрунтовувати позицію;
  • виявляти ініціативу;
  • творити;
  • оцінювати проблеми, виявляти ризики та приймати рішення;
  • керувати емоціями;
  • застосовувати емоційний інтелект;
  • здатність співпрацювати в команді.

 

Втілювати аспект педагогіки партнерства між всіма учасниками освітнього процесу, головним завданням якої є подолання інертності мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.

 

    

           

           Проведення діагностичної роботи за запитом та за планом. Діяльність, направлена на продовження підвищення рівня психологічної обізнаності батьків, учителів з метою створення сприятливих умов для розвитку дітей. Консультування молодих фахівців та нових педагогів щодо особливостей вихованців закладу. Проведення корекційної роботи, направленої на «вирівнювання» у психічному розвитку здобувачів освіти у межах класу. Розвиток навичок спілкування, шляхом самопізнання, вивчення конфліктів та шляхів виходу із конфліктних ситуацій. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу учнів, схильних до правопорушень: психолого-педагогічне діагностування; організація превентивно-профілактичної роботи з попередження дитячої злочинності, бездоглядності та безпритульності. Надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО.