МІСІЯ

 

 

Для перегляду кликніть на зображення

СВІТАНОК - це справжня родина!

СВІТАНОК – це справжня родина!

 

 

       Запорізька спеціальна школа-інтернат “Світанок”пропонує учням освітній процес спрямований на розвиток особистості вихованця шляхом формування та застосування його компетентностей та має корекційну спрямованність. Шляхом втілення ідей гуманістичної педагогіки, колектив створює комфортне освітнє середовище та забезпечує корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей та подальшу соціалізацію.

Наша школа – осередок, де всі учасники освітнього процесу: вчителі, вихователі, батьки, медичні працівники, всі небайдужі люди – прагнуть виховати щасливу дитину на основі загальних моральних цінностей любові, добра, справедливості і чесності.

Місія школи – найшвидше подолання мовленнєвих дефектів здобувачів освіти; позбавлення від невпевненості, комплексів, страхів;  розкриття талантів і здібностей кожної дитини; створення території, де свобода педагогічної думки та творчих ідей надихає і стає  головною опорою позитивного іміджу освітнього закладу. Це і свобода від негативних емоцій, і відчуття позитивного смаку життя як у дітей, так і у працівників.

Місія Світанкової родини полягає  в здобутті учнями основ  знань та мудрості, в духовному зростанні в розкритті особистого потенціалу у подальшому житті. Тому розвиток інтелектуальної культури, емоційного інтелекту є пріоритетним у спеціальній школі.

    Створюємо доброзичливі, довірливі, співчутливі умови для духовного зростання та розкриття талантів кожної дитини. Допомагаємо  розкрити та розвинути потенціальні можливості здобувачів освіти на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

 

 

 

 

ВІЗІЯ

 

Наші учні, Світанкові метелики-наше майбутнє, зростають в «ситуації успіху» та інтересу до здобуття знань, віри у свою індивідуальність і неповторність, у прагненні реалізації себе на життєвому шляху.

Наші партнери, наші батьки, колеги-педагоги інших закладів освіти, благодійні організації та міжнародні фонди, які своїми щиросердними намірами та діями допомагають нам у розбудові моральної особистості кожної дитини і суспільства.

 

 

 

ЦІННОСТІ

 

1.Головне – навчити дитину вчитися із задоволенням впродовж усього життя. Адже коли дитина займається тим, що їй подобається, вона знаходить для цього бажання, сили та енергію. І школа є тим середовищем, де можна навчити дітей, як знанням, так і практичним навичкам  втілювати їх у життя.

2.Цінність дитинства – понад усе. У школі діти мають бути почутими. Допомогти учням стати самими собою, щоб вони могли приймати самостійні рішення, самостійно робити вибір і ставати творцями своєї долі. Для цього потрібна свобода вибору. І цьому вибору треба довіряти.

3.Розвиток емоційного інтелекту та орієнтація на загальнолюдські цінності – це стиль не лише навчання, а й поведінки. Прояви емпатії, прийняття та співчуття ближнього, надання своєчасної допомоги всебічно підтримуються та стають невід’ємною цінністю усього життя.

 

 

 

далі  за посиланням:

КОДЕКС ЧЕСТІ СВІТАНКОВОЇ РОДИНИ