СТАТУТ

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР на 2021/2025 роки

 

ЛІЦЕНЗІЯ

Додаток

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НА 2020/2025 рік

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ за 2022/2023 рік

 

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти у 2022/2023 навчальному році

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ закладу на 2023/2024 навчальний рік

 

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ закладу освіти

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проживання та утримання учнів в пансіоні

 

ПОЛОЖЕННЯ про медичний кабінет

 

ПОЛОЖЕННЯ про батьківське самоврядування “Світанкова рада”

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про антибулінгову політику

 

НАКАЗ «Про затвердження плану заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу» від 29.12.2023 № 241

 

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з розгляду випадків булінгу

 

ПОРЯДОК дій

 

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв

 

ПОРЯДОК реагування

 

ПРОГРАМА запобігання та протидії домашнього насильства та насиьства за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства

 

ПРАВИЛА безпечного користування мережею Інтернет

 

 

Профілактика БУЛІНГУ

 

 

 

 

КОДЕКС ЧЕСТІ СВІТАНКОВОЇ РОДИНИ

 

НАКАЗ Про комісію з трудових спорів від 10.04.2019 № 101

 

НАКАЗ  Про створення безпечних умов у закладі від 06.07.2023 №93

 

НАКАЗ Про вжиття попереджувальних заходів та проведення бесід з учнями закладу освіти з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами

 

НАКАЗ “Про впровадження систем енергоменеджменту та призначення відповідальної особи” від 02.04.2024 №6

 

НАКАЗ Про організацію і ведення цивільного захисту у 2023-2024 н.р. від 19.12.2023 № 222

Додаток (до наказу №222 про цивільний захист)

Алгоритм дій працівника закладу освіти при виникненні надзвичайних ситуацій

Завдання керівника цивільного захисту закладу освіти:

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації  педагогічних працівників спеціального закладу освіти на:

 

Орієнтовний план підвищення 2020 рік

Орієнтований план підвищення на 2021 рік

Орієнтований план підвищення на 2022 рік

Орієнтований план підвищення на 2023 рік

Орієнтований план підвищення на 2024 рік