Зарахування учнів (вихованців) до Комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня  школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради здійснюється за наказом директора на підставі таких документів:

  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • копії свідоцтва про народження дитини, паспорта;
  • особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого та першого класу);
  • висновку обласної психолого-медико-педагогічної консультації;
  • індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (для дітей-інвалідів);
  • довідок про стан здоров’я дитини: «Медична карта дитини» (ф.№026/о); витяг з «Історії розвитку дитини» (ф.№112/о) з даними про результати аналізів; копії «Карти профілактичних щеплень» (ф.№063/о); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями;
  • направлення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації;

До закладу на навчання зараховуються діти з нормальним слухом, первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дізартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення), що перешкоджають навчанню в загальноосвітньому навчальному закладі.

На навчання зараховуються діти 6 (7) років з уповільненим темпом психічного розвитку, але з потенційно збереженими можливостями інтелектуального розвитку. Можуть зараховуватися діти з такими клінічними характеристиками:

– затримка розвитку за типом конституціонального психічного та психофізичного інфантилізму;

– затримка розвитку соматогенного походження з явищами стійкої соматичної астенії, соматогенної інфантилізаціїї;

– затримка розвитку психогенного походження.