Сушко Анастасія Володимирівна – соціальний педагог Запорізької школи-інтернату «Світанок»
Педагогічний стаж – 13 років

Життєве кредо: «Бути людиною в усьому і завжди».
Професійне кредо: “ Немає поганих дітей – є байдужі дорослі ”.

 

Соціальний педагог в закладі освіти:

 

 • –  створює сприятливі умови у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей кожної дитини;                                                                         
 • –  забезпечує формування власних цінностей та громадянської позиції у здобувачів освіти;                                                                                                    
 •  –   здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;                                                         
 • – попереджує та локалізує негативні впливи соціального середовища на особистість;                                   
 • –  здійснює соціальний патронаж малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, а також родин, які опинилися в складних життєвих обставинах;                      
 • –  проводить інформаційно-просвітницьку роботу зі здобувачами освіти;               
 • –  проводить соціально-профілактичну роботу з дітьми схильними до девіантної  поведінки;                                                                                                                
 • – здійснює посередництво між особистістю і закладом освіти, сім’єю, середовищем, органами влади;                                                                                         
 • –  вивчає психолого-педагогічні особливостей дітей та їх оточення, умов життя; виявляє інтереси й потреби, труднощі й проблеми школярів, відхилення у поведінці та надає соціальну допомогу і підтримку учням, які навчаються у школі.

 

Напрями роботи соціального педагога:

 

 • – діагностичний напрям – вивчення та оцінювання за допомогою методик, анкетувань, опитувальників, тестів особливостей діяльності особистості, мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, джерел негативного впливу на дітей;                                                       
 • – прогностичний напрям – прогнозування на основі спостережень та досліджень динаміки розвитку негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на особистість чи клас.                                       – консультативний – надання порад, рекомендацій здобувачам освіти, батькам, учителям та іншим особам, які звертаються до соціального педагога.                                                                                                         
 • – правозахисний – забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей, представлення їхніх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах дітей);                                                                                 
 • – профілактичний – переконання здобувачів освіти у доцільності дотримання певних норм та правил поведінки стосовно суспільних норм, здоров’я, способу життя;                                                                               
 • – соціально-перетворювальний – перетворення негативних соціальних впливів на позитивні за допомогою тренінгових занять, брей-рингів, семінарів, бесід.                                                                                 
 • – організаційний – ведення документації, формування банку даних на дітей соціально-незахищених категорій тощо.