Сушко Анастасія Володимирівна – соціальний педагог Запорізької школи-інтернату «Світанок»
Педагогічний стаж – 13 років

Життєве кредо: «Бути людиною в усьому і завжди».
Професійне кредо: “ Немає поганих дітей – є байдужі дорослі ”.

 

 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

 

далі  за посиланням:

Рекомендації соціального педагога

 

Індивідуальний щотижневий план з 21.04.2020 по 24.04.2020

Індивідуальний щотижневий план з 27.04.2020 по 30.04.2020

Індивідуальний щотижневий план з 04.05.2020 по 08.05.2020

 

 

Соціальний педагог в закладі освіти:

 

 • –  створює сприятливі умови у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей кожної дитини;                                                                         
 • –  забезпечує формування власних цінностей та громадянської позиції у здобувачів освіти;                                                                                                    
 •  –   здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;                                                         
 • – попереджує та локалізує негативні впливи соціального середовища на особистість;                                   
 • –  здійснює соціальний патронаж малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, а також родин, які опинилися в складних життєвих обставинах;                      
 • –  проводить інформаційно-просвітницьку роботу зі здобувачами освіти;               
 • –  проводить соціально-профілактичну роботу з дітьми схильними до девіантної  поведінки;                                                                                                                
 • – здійснює посередництво між особистістю і закладом освіти, сім’єю, середовищем, органами влади;                                                                                         
 • –  вивчає психолого-педагогічні особливостей дітей та їх оточення, умов життя; виявляє інтереси й потреби, труднощі й проблеми школярів, відхилення у поведінці та надає соціальну допомогу і підтримку учням, які навчаються у школі.

 

Напрями роботи соціального педагога:

 

 • – діагностичний напрям – вивчення та оцінювання за допомогою методик, анкетувань, опитувальників, тестів особливостей діяльності особистості, мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, джерел негативного впливу на дітей;                                                       
 • – прогностичний напрям – прогнозування на основі спостережень та досліджень динаміки розвитку негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на особистість чи клас.                                       – консультативний – надання порад, рекомендацій здобувачам освіти, батькам, учителям та іншим особам, які звертаються до соціального педагога.                                                                                                         
 • – правозахисний – забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей, представлення їхніх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах дітей);                                                                                 
 • – профілактичний – переконання здобувачів освіти у доцільності дотримання певних норм та правил поведінки стосовно суспільних норм, здоров’я, способу життя;                                                                               
 • – соціально-перетворювальний – перетворення негативних соціальних впливів на позитивні за допомогою тренінгових занять, брей-рингів, семінарів, бесід.                                                                                 
 • – організаційний – ведення документації, формування банку даних на дітей соціально-незахищених категорій тощо.

 

Процедура подання заяви про випадок булінгу (цькування) та порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

 

 

1. Якщо педагог або інший працівник закладу освіти (інший учасник освітнього процесу) став свідком булінгу, він інформує керівника закладу освіти у письмовій формі незалежно від того, поскаржилась йому жертва булінгу чи ні; або ж аналогічно після отримання звернення дитини.

2.  Учасником освітнього процесу (учні, вчителі, батьки) на ім’я керівника освітнього закладу подається заява, де вказується інформація щодо джерела її отримання:

 

 • Постраждалий чи свідок булінгу (цькування);
 • Підозра про вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками;
 • Достовірна інформація від інших осіб.

та часу:

 • Як довго триває;
 • Одноразовий конфлікт чи відповідні дії носили систематичний характер

 

 

3. Відповідно до такої заяви керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

4. Наказом керівника закладу освіти по школі пишеться наказ про створення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, психолога та соціального педагога школи, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб.

5. Розглянувши письмову заяву, керівник закладу освіти скликає засідання  комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює подальші дії.

6. Комісія на протязі однієї доби проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.

7. За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу (цькування), керівник освітньої установи на протязі однієї доби повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальну поліцію), Службу у справах дітей.

8. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

9. У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) із  заявою до  органів Національної поліції України.

10. За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу (цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.