Від нас, від нашого вміння,від нашої майстерності,від нашого мистецтва та мудрості залежить життя,здоров’я, розум, характер,воля, інтелектуальне обличчя,місце та роль у житті,щастя підростаючого покоління.
                                                   В.О.Сухомлинський

Дитяча організація «Наш дім»  – це добровільне об’єднання учнів, утворене для їхнього всебічного розвитку, самореалізації, вироблення навичок співпраці, управління, підтримки та забезпечення прав учнів.

Головне завдання:  Формування соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибокою усвідомленою громадською позицією, почуттям національно-патріотичної свідомості.

ДО «Наш дім» має свій герб, прапор, гімн. У своїй роботі наша організація опирається на роботу центрів. Склад центрів  обирається і затверджується загальними зборами на початку навчального року. Кандидатури дітей попередньо розглядаються на класних зборах,  де обираються кращі з кращих. В основу діяльності дитячої організації покладено проектний підхід, який передбачає інтеграцію та застосування набутих знань під час проектної діяльності. Діяльність спрямована на набуття досвіду громадянських дій та демократичної поведінки.

Рисунок1

Структура дитячої організації «НАШ ДІМ»

Рисунок2

ПАРЛАМЕНТ:

Голова ради школи:
Президент:

План засідань центрів учнівського самоврядування «Наш дім» на 2015-2016 навчальний рік

1.Визначення мети і завдань учнівського самоврядування, прав та обов’язків органів учнівського самоврядування. Затвердження плану роботи учнівського самоврядування на 2015 – 2016 н.р. (14.10.2015)
2.Про роботу центру «Знання» (стан успішності учнів 2 -9 класів). Інформація центру «Дисципліна» (облік відвідування учнями 1 – 9 кл. школи). (28.10.2015)
3.Організація та контроль за чергуванням в класах та по школі; дотримання культури поведінки в школі. Про результати рейду – перевірки «Живи, книго!» (стан підручників). Звіт центру «Добрих та корисних справ». (18.11.2015)
4.Звіт про успішність учнів (1 – 9 класів) за І семестр .   Про організацію, підготовку та проведення Новорічних свят. Запрошення ветеранів    школи на свята та привітання листів- ками. (22.11.2015)
5.   Звіт центру «Дисципліна та порядок». Про роботу центру «Дозвілля» (про проведені виховні заходи в школі за І семестр) (20.01.2016)
6.   Інформація про участь та результативність учнів школи в конкурсах.

Результати рейдів – перевірки санітарного стану у классах, спальнях та збереження шкільного майна. (12.02.2016)

7.   Центр «Дисципліна та поря-док» про залучення учнів «групи ризику» до участі у виховних заходах. Центр «Здоров’я» про спортивно – оздоровчу роботу. Запро-шення ветеранів    школи на свята та привітання листів-ками .(17.03.2016)

8.   Про організацію, підготовку і проведення заходів до Дня Перемоги радянського наро-ду у Великій Вітчизняній війні. Звіт центру «Дозвілля». Результати рейдів – перевір-ки санітарного стану у

класах, спальнях та збереження шкільного майна. (14.04.2016)

9    Звіт центрів про роботу Центр «Дозвілля» про організацію і підготовку свята Останнього дзвоника (12.05.2016)

ЦЕНТР «ЗДОРОВ`Я »

Голова: Ушатий Володимир Миколайович – вихователь 4 класу

Члени центру:
     Єфіменко Н.Г. – вчитель фізики, хімії
      Горуненко С.Г. – старша медична сестра
     Бабенко Андрій – учень 8 класу
     Іванченко Артем – учень 9 класу
     Литвиненко Анастасія – учениця 9 класу
Рисунок3

Мета центру –  формування у вихованців навичок та позитивного ставлення до здорового способу життя.

 Напрямки діяльності:

-проведення профілактичних заходів щодо охорони життєдіяльності учнів;
-пропаганда та агітація за здоровий спосіб життя;
-організація та проведення спортивних заходів;
-організація і проведення оздоровчих заходів (дні здоров’я, турпоходи, залучення до занять в спортивних секціях);
-організація динамічних пауз на перервах для учнів 1 – 4 класів  (Збір банку ігор для дітей 1 – 4 класів. );
-організація та проведення спортивних змагань спільно з класними керівниками, вчителем фізичної культури.

ЦЕНТР  «ДИСЦИПЛІНИ ТА ПОРЯДКУ»

Голова центру: Нестеренко Наталія   Георгіївна – вихователь 6 класу

Члени центру:

      Комарова А.В. – соціальний педагог
      Кліпко О.М. – вчитель 4 класу
     Ахмедзянова Олена – учениця 8 класу
      Гайша Сергій – учень 9 класу
     Шаповаленко Віктор – учень 9 класу

Мета центру –  виховання свідомого ставлення до виконання громадських доручень, свідомої дисципліни, бережливого ставлення до громадського та власного майна

 Напрямки діяльності:

-контроль  за присутністю учнів на уроках, дисципліною під час перерв;
-чергування по школі, їдальні  та в спальному корпусі;
-наставницька робота з учнями, що мають девіантну поведінку, або схильні до деліквентної поведінки;
- проведення бесід з правового виховання учнів;
- проведення конкурсів – оглядів санітарного стану класних  кімнат і територій школи, закріплених за класами; стану зошитів, щоденників, підручників, зовнішнього вигляду учнів.

ЦЕНТР «ДОЗВІЛЛЯ»

Голова центру: Куликовський Сергій Сергійович  – вихователь 8 класу

Члени центру:

  Сидоренко Т.В. – вихователь 3-Б класу
  Епанова С.Й. – керівник танцювального гуртка
  Науменко Ілля – учень 8 класу
 Нестерова Дарія – учениця 6 класу
 Гуцул Владислав – учень 5 класу

Центр «Суспільно-корисних та добрих справ»

Голова центру: Гречна Юлія Сергіївна – вихователь 7 класу

Члени центру:

      Іваніна Т.О. – вихователь 1-А класу
      Штепа І.Л. – вихователь 5 класу
     Тисяча Вікторія – учениця 7 класу
     Никитенко Анастасія – учениця 7 класу
     Серпокриленко Віктор – учень 5 класу
     Пилипенко Руслан – учень 5 класу
Центр «Суспільно-корисних та добрих справ» проводить:
-опіка молодших школярів, допомога ветеранам Другої світової війни, переселенцям, учасникам АТО;
-огляди-конкурси стінних газет;
-рейди, конференції, брифінги;
-зустрічі з цікавими людьми, адміністрацією, випускниками школи, ветеранами, батьками;
-допомагає учнівським коллективам у проведенні шефської роботи;
-беруть участь в озелененні шкільного двору, естетичному оформленні приміщень;
-випускають прес-бюллетень один раз на місяць (терміновий випуск міні-газети підсумкового змісту).

Центр «Знання»

Голова центру: Булава Олена Миколаївна – вчитель української мови та літератури

Члени центру:

     Матвійчук О.В. – вихователь 2- А класу
     Яцковська А.В. – вихователь 1- В класу
     Вовк Віктор – учень 9 класу
     Пайдаркін Владислав – учень 8 класу
     Владенко Валентин – учень 7 класу
     Штанько Славко – учень 7 класу
Мета центру – сприяти підвищенню якості навчання учнів, розвитку їх особистості, покращення умов соціальної адаптації та взаємодії між учнями, педагогами та батьками.
 Напрямки діяльності:
-Збір та систематизація матеріалу-інформації про стан успішності в кожному класі за чверть, півріччя, рік та висвітлення результатів на стенді та шкільних лінійках;
-Здійсння рейдів контролю за відвідуванням, підгототовкою до уроку класів та окремих учнів (наявність зошитів, щоденників, виконання домашніх завдань)
-Допомога в організації тематичних предметних вечорів та тижнів, конкурсів на кращого читача.
-Проводення конкурсів малюнків з творчості письменників та поетів, приурочених річницям народження та святам.
- Організація роботи з груп консультантів з предметів для тих, хто відстає у навчанні.
Рисунок4 Рисунок5