IMG_0225

Гольцева Тетяна Іванівна
практичний психолог КЗ “ЗСЗШІ “Світанок” ЗОР

  Сучасна модель діяльності шкільної психологічної служби має такі особливості:

 1.Орієнтованість на забезпечення  психологізації всього навчально-виховного процесу;

2. Широке залучення до вирішення психолого-педагогічних проблем усіх учасників навчально-виховного     процесу;

3. Забезпечення системності в здійсненні психолого-педагогічного супроводження  навчально-виховного       процесу.

 

Основною метою діяльності психологічної служби є :
– соціально – психологічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях;

– здійснення соціально – психологічного супроводу всіх учасників навчального процесу;

– психологічна просвіта всіх учасників навчально – виховного процесу.

Організація діяльності практичного психолога з формування та розвитку особистості школяра

Рисунок1
 Робота з батьками:

 

– Виступи на батьківських зборах;

– Психологічне просвітництво сімейного виховання;

– Вивчення домашніх умов учнів;

– Забезпечення з’вязку  “батьки – учень – учитель”;

– Консультування батьків та опікунів.

Робота з учнями

– Робота з учнями з девіантною поведінкою;

– Психодіагностичні дослідження;

– Проведення корекційно-розвивальних занять та тренінгів;

– Профорієнтаційна робота;

– Індивідуальне консультування.

Психолого-педагогічний супровід навчально – виховного процесу

Психологічний супровід учнів підготовчих класів у період адаптації:

1.Знайомство з дітьми;

2.Просвіта батьків на батьківських зборах про основні труднощі періоду адаптації, тактику спілкування та допомоги дітям;

3.Організація психологічної підтримки учнів за допомогою ігор на знайомство, зняття психологічного напруження;

4.Консультування вчителів, які працюють у підготовчих класах щодо виникших проблем навчання та виховання;

5.Індивідуальна корекційно – розвивальна робота з учнями, які мають труднощі у навчанні, поведінці, спілкуванні з учителями та дітьми;

6.Консиліум за результатами адаптації учнів підготовчих класів до умов навчання у школі.

Психологічний готовність учнів перших класів до навчання у школі:

1. Вивчення:

–  Інтелектуальну готовність
– Вольову готовність
– Мотиваційну готовність
– Соціально-психологічну готовність .

2. Організація психологічної підтримки учнів за допомогою ігор на знайомство, зняття психологічного напруження.

3.Надання рекомендацій педагогам та батькам щодо допомоги учням.

4.Індивідуальна корекційно – розвивальна робота з учнями, які мають труднощі у навчанні, поведінці, спілкуванні з учителями та дітьми;

5.Консиліум за результатами діагностики  учнів перших класів щодо готовності до навчання у школі.

Психологічний супровід учнів 4-х класів при переході до середньої ланки:

1.Психодіагностика для виявлення учнів із низьким рівнем навчальних досягнень;

2.Консультації для батьків “Як підготувати дитину до навчання у 5-му класі”;

3.Виявлення стилю роботи класних керівників учнів 4-х класів для можливого підбору у 5-му класі класного керівника зі схожим стилем;

4.Участь у підборі класних керівників з урахуванням стилю роботи вчителя початкових класів.

Психологічний супровід процесу адаптації учнів 5-х класів до середньої ланки:

1.Спостереженя за учнями 5-х класів під час уроків та після них;

2. Проведення великих  психологічних ігор для об’єднання колективу;

3.Виступи на батьківських зборах – ознайомлення батьків з особливостями молодшого підлітка, зі специфікою нової навчальної ситуації;

4.Проведення психодіагностичного мінімуму з учнями 5-х класів.

5.Індивідуальні консультації батьків за результатами дослідження процесу адаптації, надання допомоги батькам у розв’язанні проблем навчання та виховання;

6.Участь у психолого – педагогічному консиліумі за результатами психологічного дослідження та проходження процесу адаптації п’ятикласників.

Плани на майбутнє

Працювати над розвитком творчої компетентності учнів, їх обдарованості.
Надсилати методичні наробки, уроки, виховні заходи до періодичних видань.
Створити власний сайт для обміну досвіду з колегами та тісної співпраці з батьками.
З  метою  підвищення  педагогічної майстерності займатися самоосвітою.
Поповнювати свою відеотеку матеріалами уроків, шкільних та позашкільних заходів, семінарів.
Приймати участь у професійних конкурсах.
Підвищити професійний категорію – атестуватися